RELOCATION IBIZA

Bent u een makelaar, concierge of freelance?

Krijgt u niet de resultaten die u zoekt met de verkoop, maar heeft u wel rechtstreeks contact met eigenaars?
Wij bieden u de beste oplossingen om uw klanten beter van dienst te kunnen zijn!!!

Wat wij bieden

En dit alles met de juridische zekerheid van een CO-EXCLUSIVE samenwerkingsakkoord met RELOCATION IBIZA

RELOCATION IBIZA

Wij geloven niet in concurrentie, wij geloven in samenwerking

Hoe beginnen we?

Afspraak voor de ondertekening van onze samenwer-kingsovereenkomst.

Doornemen van de door de eigenaren ondertekende verkoopopdracht.

Uittreksel van het Spaans eigendomsregister ter vaststelling van de geregistreerde oppervlakte.

Zodra een mogelijke koper interesse toont, zullen wÿ de rest van de documentatie opvragen en checken of alles klopt. Zo voorkomen we verrassingen.

Documenten die wij u zullen vragen tijdens het verkoopproces

COPIA DE LA ANTIGUA ESCRITURA

COPIA DEL RECIBO DEL IBI

COPIA DEL RECIBO DE BASURAS

COPIA CERTIFICADO COMUNIDAD

CERTIFICADO EFICENCIA ENERGETICA

CÉDULA DE HABITABILIDAD

COPIA RECIBO SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN DE HIPOTECA

Indien een van de partijen een vennootschap is

KOPIE VAN DE NOTARIËLE AKTEN VAN BEKRACHTIGING VAN VENNOOTSCHAPSBESLUITEN

KOPIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE

CERTIFICAAT VAN WERKELIJKE RECHTHEBBENDE

FAQ's

U zult profiteren van al onze tools, waardoor u werk, tijd en investeringskosten bespaart.

Met de Co-exclusive overeenkomst garanderen wij juridisch dat beide partijen de overeengekomen honoraria ontvangen, én dat beide partijen in hun respectievelijke publicaties kunnen profiteren van het werk en de investering van Relocation Ibiza in de virtuele 3D rondleiding, de drone-video’s, de plattegronden van het onroerend goed en de professionele foto's.

De samenwerking tussen beide partijen begint met de controle van de door de verkoper ondertekende verkoopopdracht, waarin de overeengekomen en door de eigenaars goedgekeurde honoraria zijn vastgelegd.

Nadat dit document, waarin is vastgelegd dat de eigenaars akkoord gaan met de verkoop van hun eigendom, is goedgekeurd, wordt in het samenwerkingscontract vastgelegd dat de honoraria voor gelijke helften + 21% BTW TUSSEN BEIDE PARTIJEN zullen worden verdeeld.

Relocation Ibiza bepaalt dat, ten garantie van de uitbetaling, de honoraria bij de notaris zullen worden gedeponeerd, en dat de kosten hiervan ten laste zullen komen van beide partijen gezamenlijk. Of, als u tekent voor een Gold pakket, zullen de honoraria worden voldaan bij de ondertekening van het voorlopig koopcontract; Relocation Ibiza zal deze daarna verdelen bij de ondertekening van de definitieve notariële koopakte.

Het is zeer belangrijk dat dit altijd duidelijk wordt vermeld in de offerte, de reservering of het voorlopig koopcontract.

Soms kan het gebeuren dat de klant eerder contact heeft opgenomen met verschillende kantoren voordat hij bij ons terechtkwam.

Om elke vorm van geschil te vermijden en om onze klanten een kwalitatief hoogwaardige service te kunnen aanbieden, vragen wij onze partners in het samenwerkingscontract de volgende voorwaarden te aanvaarden:

  1. Als de klant later heeft getekend voor een PSI-service van Relocation Ibiza terwijl hij al was geïnformeerd over een onroerend goed, zullen de honoraria voor gelijke helften (50%) verschuldigd zijn.

  2. Als u de klant al in uw CRM of database had geregistreerd, maar deze niet over het onroerend goed had geïnformeerd, zullen de honoraria voor gelijke helft (50%) verschuldigd zijn.

  3. Als er niet is getekend voor een PSI service van Relocation Ibiza en de klant ons vraagt naar dit onroerend goed terwijl u deze daarover al had geïnformeerd in de laatste 7 kalenderdagen, zullen de kosten niet voor gelijke helften verdeeld worden en zal de transactie toekomen aan het eerste kantoor dat de klant heeft geïnformeerd en niet aan het tweede kantoor, tenzij de klant dit anders wenst.

U krijgt van ons de virtuele 3D rondleiding, de plattegronden, de drone-video en de professionele foto's kosteloos toegestuurd, op voorwaarde dat u bij ons heeft getekend voor een Co-exclusive Gold Pakket.

Er mag geen enkel onroerend goed worden aangeboden aan andere makelaars zonder de voorafgaande toestemming van u en van Relocation Ibiza.

Indien er goedkeuring is voor een derde tussenpersoon, zullen de vergoedingen per geval door de drie partijen worden vastgesteld.

Dit zal afhankelijk zijn van met wie de verkoopopdracht werd ondertekend, maar als het gaat om een Co-exclusive pakket, zal dit het kantoor van Relocation Ibiza zijn.

Dit zal afhankelijk zijn van het feit of er met ons een verkoopopdracht is ondertekend, of dat het een verkoopopdracht aan een partner betreft.

Als de koper afkomstig is van Relocation Ibiza, zal het ervan afhangen of de Due Diligence van Relocation Ibiza of van de koper een positief resultaat heeft. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we beschikken over alle documentatie met betrekking tot het onroerend goed, zodat een snelle en transparante afhandeling mogelijk is.

Hoewel wij hebben kunnen vaststellen dat een exclusief of Co-exclusive contract zowel voor eigenaars als voor u of uw kantoor het beste is, is er niets aan de hand; als u de eerste bent die het onroerend goed aan ons aanbiedt en u heeft een ondertekende niet-exclusieve verkoopopdracht, zullen wij het onroerend goed graag op onze website en onze interne CRM plaatsen, zodat het voor onze kopers zichtbaar wordt.

Bedenk wel dat wij geen virtuele 3D rondleiding kunnen maken, noch plattegronden, noch drone-video's, en dat wij geen publicatie op internationale portalen kunnen bieden.

Daarmee verliezen we de klanten die hun beslissingen nemen op basis van de tools die wij ter beschikking stellen om hen zoveel mogelijk informatie te kunnen bieden over elk onroerend goed.

Gegevens van het makelaarskantoor

Compare listings

Vergelijken