GEBRUIKSVOORWAARDEN

© SPIF GESTION PATRIMONIO, SL. . Alle rechten voorbehouden.

 1. RELOCATION IBIZA, overeenkomstig Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u hierbij mede dat haar bedrijfsnaam SPIF GESTION PATRIMONIO is:

De bedrijfsnaam is SPIF GESTION PATRIMONIO en het BTW-nummer is B-88062773.

 1. RELOCATION IBIZA deelt mee dat het doel van de website www.relocationibiza.com is om het publiek informatie te verschaffen over de activiteiten die dit bedrijf uitvoert en de producten en diensten die het levert.
 2. RELOCATION IBIZA garandeert, overeenkomstig de Europese verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) en de organieke wet 3/2018, LOPD-GDD, de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door haar klanten verstrekte gegevens. Zie het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van de website www.relocationibiza.com en de verschillende elementen ervan zijn eigendom van RELOCATION IBIZA.
 4. RELOCATIE IBIZA behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates van de informatie op haar website of in haar configuratie en presentatie door te voeren.
 5. RELOCATION IBIZA garandeert niet dat er geen fouten zijn in de toegang tot het web, in de inhoud ervan, noch dat deze actueel is, hoewel zij haar best zal doen om deze te vermijden, te corrigeren of bij te werken.
 6. Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met zijn/haar gebruikersidentificatie worden uitgevoerd. In het bijzonder is hij/zij verantwoordelijk voor het kiezen, als wachtwoord en als herinnering daaraan, van sterke wachtwoorden en zinnen, dat wil zeggen cijfers en letters en zelfs, in systemen die dat toestaan, moeilijk te raden leestekens en speciale tekens. De gebruiker zal met name vermijden woorden uit het woordenboek te kiezen, woorden die betrekking hebben op hemzelf (naam van een familielid, adres, geboortedatum, enz.) of gemakkelijk te raden zijn (combinaties van namen met maanden, voor- en achtervoegsels, enz.) RELOCATION IBIZA is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of nadeel dat kan voortvloeien uit een dergelijke toegang of gebruik van de informatie.
 7. Ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, evenals elke inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van RELOCATION IBIZA, geeft aanleiding tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.
 8. RELOCATION IBIZA streeft ernaar te allen tijde volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De hier gepresenteerde informatie heeft echter in geen geval het karakter van een contractueel aanbod.
 9. De gehele inhoud van deze website (afbeeldingen, teksten, audio en video’s) wordt beschermd door de wet op de intellectuele eigendom. Hun reproductie, kopiëren, publicatie, wijziging in alle gedrukte en/of digitale media is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van hun rechten. Voorts wordt een niet-exclusieve, vrije en persoonlijke licentie verleend voor het gebruiken, kopiëren, afdrukken en overbrengen (downloaden) naar een personal computer van elk materiaal of document dat op het web beschikbaar is.
 10. RELOCATION IBIZA is niet verantwoordelijk voor het onzorgvuldig gebruik van de inhoud en behoudt zich het recht voor om de informatie op het web bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en de toegang tot deze informatie tijdelijk of permanent te beperken of te ontzeggen.

Compare listings

Vergelijken